Litter "M" Mr±gowia Tym

Letter_M_matka JAMAJKA Mr±gowia Tym

Mother: JAMAJKA Mr±gowia Tym

-
-

Letter-M ojciec CARLO Per³a Wronczyna.jpg

Father: CARLO Per³a Wronczyna

Champion of Lithuania
Champion of Poland

Photos (4th week):

Galeria Letter_M Galeria Letter_M Galeria Letter_M Galeria Letter_M
Galeria Letter_M Galeria Letter_M Galeria Letter_M Galeria Letter_M

Photos (5th week):

Galeria Letter_M.jpg Galeria Letter_M.jpg Galeria Letter_M.jpg Galeria Letter_M.jpg
Galeria Letter_M.jpg Galeria Letter_M.jpg Galeria Letter_M.jpg Galeria Letter_M.jpg

Photos (6th week):

Galeria Letter_M.jpg Galeria Letter_M.jpg Galeria Letter_M.jpg
Galeria Letter_M.jpg Galeria Letter_M.jpg Galeria Letter_M.jpg

Back...

Bulldogs:


FB
£apki

History of the English Bulldogs

Przodkami buldoga angielskiego by³y rzymskie molosy. Jest on jakby zmniejszon± wersj± bojowych psów z Cesarstwa Rzymskiego...

More...