Buldogi:


FB
Domek

Historia Rasy

Przodkami buldoga angielskiego by³y rzymskie molosy. Jest on jakby zmniejszon± wersj± bojowych psów z Cesarstwa Rzymskiego...

Wiêcej...